Allmänt

Sten Gustaf Herman Ankarcrona, född 11 maj 1869 i Hakarps församling i Huskvarna, Jönköpings län, död 17 september 1933 på Holen i Tällberg, var en svensk konstnär och arkitekt, också känd för sitt engagemang i den tidiga hembygdsvården, särskilt i Dalarna.

I sin dikt Demagogisk söndag från 1918 ger Erik-axel Karlfeldt en bild av Gustaf Ankarcrona i den roll han gjort sig mest känd och i vilken många människor lärt känna honom – den som ledaren, talaren, föreläsaren och folkbildaren:

Där står en man med ett honungsskägg
och de skönaste ben, som en ättelägg
av honom som talte i nordansvall
till socknens bönder på kyrkovall.
Det kommer en smekande sunnanfläkt
och slår mig om mun med ett »Engelbrekt« –
o effekt, o effekt!
Nu lyssnen, I fåvitska Dalar!
Herr Adrian Brushane talar.